Aktuella projekt

Forum - ett nytt rum med många möjligheter Bild CF Möller

Tiundaskolan i Uppsala

I Uppsala rivs just nu Tiundaskolan för att ge plats åt en nybyggnad för 900 elever i F-9 och 144 förskolebarn. Här bedrivs ett intensivt programarbete parallellt med det pågående projekteringsarbetet. En tidigare programskiss hade en traditionell planlösning som också visade sig vara alltför ytkrävande, och mitt uppdrag är att i samråd med skolans representanter och de många aktörerna i partneringentreprenaden finna en framtidsinriktad och pedagogiskt hållbar lösning på betydligt mindre yta.

Byggnadens yta har kunnat minskas rejält utan att ge avkall på funktioner eller andra kvalitéer. Den grundläggande förutsättningen för detta har varit att vi omprövat programkrav för samtliga verksamheter, ämnen, klasser och stödfunktioner och på alla plan ifrågasatt behovet av öronmärkta rum. Vi har sökt samordningsvinster i skolans alla delar och verksamheter så att varje rum ska användas för flera aktiviteter och av olika grupper under så stor del av skoldagen, dygnet och veckan som möjligt.

Byggnadens rumsliga organisation bygger på ett effektivt användande av lärarresurserna, och ska så smidigt som möjligt kunna möta såväl varierande årskullar som omorganisationer och tillfälliga elevtoppar.

Oavsett åldersgrupp ska varje elev känna trygghet i att tillhöra ett arbetslag med en väl definierad hemvist, den sk arbetslagsarenan för ca135 elever (100 i F-3). Arbetslagsarenan är dimensionerad för ca 90 elever i samtidig användning och utformad med olika stora rum för olika aktiviteter vilket innebär en betydande töjmån för varierande gruppstorlekar, beroende på aktivitet och årskursens storlek.

Dimensioneringen bygger på att de elever som inte är i arbetslagsarenan befinner sig på idrotten eller i någon av skolans projektverkstäder. Projektverkstäderna är utformade såväl för ämnesundervisning i praktisk-estetiska och teoretiska ämnen som för ämnesövergripande tematiska arbetspass och för fritidsverksamhet.

Ambitionen med den nya lösningen är att lärmiljön på nya Tiundaskolan ska erbjuda rika möjligheter till varierande aktiviteter och arbetssituationer. Genom pedagogisk samverkan och rumslig samordning över ämnes- och verksamhetsgränser skapas utrymme för lärmiljöer som stimulerar och ger praktiskt stöd för ett lustfyllt lärande i tätt samspel mellan elevgrupper och lärarteam. Vanlig ämnesundervisning ska kunna ske sida vid sida med ämnesövergripande tematiska arbetspass och laborativa, experimentella och skapande aktiviteter. Lärarintensiva aktiviteter och handledning av mindre grupper ”finansieras” tex med att fler kan lyssna på en föreläsning eller se en film i Forum, eller i det miniforum som finns i varje arbetslagsarena och i de specialutrustade projektverkstäderna.

Törnquist & Törnquist AB

Adress:
Frans Löfströms väg 21
27294 Simrishamn   

Kontakta oss

Telefon: 0706-856712
E-post: anna.tornquist@gmail.com

Social media