Aktuella föreläsningar och artiklar

Väggarnas koreografi och framtidsutmaningarna

Min föreläsning ”Väggarnas koreografi” bygger i huvudsak på erfarenheter från samarbete med rektorer, lärare och verksamhetschefer för skola och fastighet i en lång rad uppdrag. Föreläsningen förnyas successivt och anpassas till sammanhanget, men grundupplägget är detsamma. Resonemang kring varför skolhustraditionen behöver utmanas och hur alternativen kan se ut kopplas till exempel på intressanta skolhusprojekt där kommuner vågat pröva nya vägar. Här kan du se utdrag ur den senaste föreläsningen.

FatBoy-oro och Pisa-panik

Konferensserien Framtidens hållbara skola anordnades av Skanska under 2015. I den skriftliga sammanfattningen av konferensseriens föreläsningar fick min artikel namnet FatBoy-oro och Pisa-panik.

Det nya klassrummet - finns det?

Specialpedagogisk tidskrift 3/14 hade underrubriken "Det nya klassrummet". I artikeln "Det nya klassrummet - finns det?" utmanade jag frågeställningen med motiveringen att verklig och varaktig förändring av skolhuset kan uppnås först om vi vågar ifrågasätta detta vårt vanligaste rum i skolan.

Törnquist & Törnquist AB

Adress:
Frans Löfströms väg 21
27294 Simrishamn   

Kontakta oss

Telefon: 0706-856712
E-post: anna.tornquist@gmail.com

Social media