Stadsliv

Den stora staden är en motivkrets som sedan länge fångar mitt intresse. Som arkitekt har jag alltid varit mer intresserad av den byggda miljön som arena för socialt liv än av byggnaderna i sig, så mina bilder handlar om mellanrummen, platserna där vi möts - eller inte. I utkanten av folkvimlet finns ofta det där som skaver, en uteliggare, en baglady eller helt enkelt någon som är ofrivilligt ensam. Hur är det att bli gammal och ensam i en storstad?

Transport, 73x106 akvarellcollage monterad på board (såld)
Transport, 73x106 akvarellcollage monterad på board (såld)
Kultur, 73x106 akvarellcollage monterad på board (såld)
Kultur, 73x106 akvarellcollage monterad på board (såld)
Handel, 73x106 akvarellcollage monterad på board (såld)
Handel, 73x106 akvarellcollage monterad på board (såld)
Nöje, 73x106 akvarellcollage monterad på board (såld)
Nöje, 73x106 akvarellcollage monterad på board (såld)
Folkvandring, polyptyk 4x102x102, akvarell-blandteknik monterad på board (såld)
Folkvandring, polyptyk 4x102x102, akvarell-blandteknik monterad på board (såld)
Folkvandring polyptyk utställd på Fredrikshavns Kunsmuseum 2019 (såld)
Folkvandring polyptyk utställd på Fredrikshavns Kunsmuseum 2019 (såld)
Stadsliv, polyptyk med sex bilder, akvarellcollage
Stadsliv, polyptyk med sex bilder, akvarellcollage
Stadsliv 1, 56x76 akvarellcollage monterad på board (såld)
Stadsliv 1, 56x76 akvarellcollage monterad på board (såld)
Stadsliv 2, 56x76 akvarellcollage monterad på board
Stadsliv 2, 56x76 akvarellcollage monterad på board
Stadsliv 3, 56x76 akvarellcollage monterad på board
Stadsliv 3, 56x76 akvarellcollage monterad på board
Stadsliv 4, 56x76 akvarellcollage monterad på board
Stadsliv 4, 56x76 akvarellcollage monterad på board
Stadsliv 5, 56x76 akvarellcollage monterad på board
Stadsliv 5, 56x76 akvarellcollage monterad på board
Stadsliv 6, 56x76 akvarellcollage monterad på board
Stadsliv 6, 56x76 akvarellcollage monterad på board
Stadsliv polyptyk utställd på Röda Sten Konsthall 2019
Stadsliv polyptyk utställd på Röda Sten Konsthall 2019
City Flow, 38x56 akvarellcollage
City Flow, 38x56 akvarellcollage

Törnquist & Törnquist AB

Adress:
Frans Löfströms väg 21
27294 Simrishamn   

Kontakta oss

Telefon: 0706-856712
E-post: anna.tornquist@gmail.com

Social media